De omgekeerde wereld

De omgekeerde wereld

Kappa liet zich verleiden door Pieter Bruegel en het Bruegeljaar. Bruegel heeft het werk ‘De dwaasheid van de wereld’ genoemd, waarmee hij een beeld van de dwaasheid van de mensen wou tonen. De tenoonstelling liep in Kapellen, Mei 2019.
Een van drie werken, de middenste werk van mijn triptiek, liet ik me inspireren door de spreuk

"de omgekeerde wereld".

De rode draad is Ecologie en de klimaat opwarming.

Dit werk specifiek ging over: De betonstop, de uitstervende fauna en flora, hoe ver laten we het gaan voor dat we allemaal wille veranderen?

B60xH45
Steven Dalving

Steven Dalving

Suggesties

Filip NOYEZ
Jaco De Maesschalck
Arlette Vandenbroucke
Griet Loix
Mieke Van Den Ouweland
Bert Pecceu
walter dermul
Christel Weyts
Simon Masschelein
Dirk Colaert
Norbert Vandamme
Marcella Hellinx
Joachim Vanderroost
Mir Van Nyvelseel