Bon Souvenir d'Anvers

Bon Souvenir d'Anvers

I N    A N O T H E R    C O N T E X T

Zowel in de potloodtekeningen op canvas als in de bewerkte postkaarten worden beelden uit de media gebruikt. Door hun samenstelling, verandering van schaal of associatie met een heel ander gegeven functioneren deze beelden in een andere context. Het bronnenmateriaal blijft behouden maar de lezing ervan verandert.

Wij worden uitgenodigd tot een kritisch kijken en een verbeeldend zien.

Oude postkaarten worden opgeladen met bewerkingen van hedendaagse en kunsthistorische artefacten. Ik tracht voor deze bestaande kunstwerken een ander leven te bedenken in een voor mij meer sprekende context.

Andere postkaarten worden bewerkt met elementen die een ander effect verbeelden dan louter herinneringen aan plaatsen of vakantieoorden.

Een kunsthistorische kennis is niet noodzakelijk maar genereert meerdere betekenislagen.

De ondertitels zijn belangrijk in die mate dat er een link gelegd wordt tussen woord en beeld, contrasterend of onderstrepend.

2020
9 x 14
COLETTE CLEEREN

COLETTE CLEEREN

Suggestions

COLETTE CLEEREN
COLETTE CLEEREN
COLETTE CLEEREN
COLETTE CLEEREN
COLETTE CLEEREN