Kunstenaar

daniel joseph

daniel joseph

Vooreerst dit. Ik ben steeds een groot bewonderaar geweest van werken van Giacometti. Misschien kent u die werken wel, met hun lange ranke en rijzige benen. Werk, waar de verhoudingen van het menselijk lichaam zijn vervormd en die een beeld geven waar de fundamentele eenzaamheid van de mens uit opborrelt. Dit mag tragisch klinken, het is alvast niet zo bedoeld. Dit gegeven houdt ook de kracht in om zich te ontwikkelen. Om zelf zijn richting te bepalen, getormenteerd door de stormwind die het leven kan zijn. Is er een onderscheid tussen figuratief en non-figuratief? Zeer zeker. Zelf behoud ik me de vrijheid om te laveren tussen deze grote verschillen alhoewel er ook wel linken te vinden zijn. Deze grote verschillen liggen zowel in de verschillende materiaalskeuzes als in het soort werk dat ik maa. De diverse benaderingen streven een meer harmonieuze co-existentie na en dit temidden  gebogen en strakke lijnen, composities van vlakken, kleuren en ook onderwerpen. Een man/vrouw verhouding?, een tegenstelling tussen natuur en cultuur. Een strakheid als de weerspiegeling van 'de' man, een gebogenheid als teken voor de vrouw? We zien toch een gedeeltelijke versmelting waarbinnen geprononceerde lijnen zich een verregaand en duidelijk mens-zijn verbeelden. Waar de geslotenheid en het verticale staat voor versmelting en eenheid, het rechtop wijzende, het fiere, het solitaire, sterk of eenzaam zijn. Doch dit is ook dermate krachtig , een overgebleven "oerkern" en een fragiel overleven desondanks de tijd. Een broze en tere kant, een doorzichtigheid. Of is dit het uiteindelijke doel?, Open en gesloten, in en uit, intravert en extrovert. Een centrum waar eigen waarde en instroming elkaar neutraliseren?

La condition humaine ?

daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph
daniel joseph