Breathing in the elements to hallucinate

Breathing in the elements to hallucinate

Nederlands

Dit werk is het laatste uit de reeks’ Between heaven and earth’. Hier komen alle kleuren samen. Een dame, een meermin, een hoofd van een zeepaardje. Wat er hier precies wordt afgebeeld laat ik weer aan de toeschouwer over. De vlekken prikkelen de fantasie en nemen je mee op een wonderbaarlijke reis waar de elementen van de aarde samenkomen.

NL:

Dit werk is het laatste uit de reeks’ Between heaven and earth’. Hier komen alle kleuren samen. Een dame, een meermin, een hoofd van een zeepaardje. Wat er hier precies wordt afgebeeld laat ik weer aan de toeschouwer over. De vlekken prikkelen de fantasie en nemen je mee op een wonderbaarlijke reis waar de elementen van de aarde samenkomen.

Wanneer ik het verhaal voor dit schilderij aan het schrijven ben luister ik  toevallig naar 4 pianostukken van Ludovico Einaudi. De titels van deze stukken zijn: I giorni (de dagen), Le onde (de golven), Una mattina (een morgen) en Nuvole blanche (witte wolken). Als je je fantasie hierbij gebruikt kan je deze 4 titels koppelen aan de 4 natuurelementen. Zo zou ik de dagen koppelen aan vuur/licht, de golven aan water, de morgen aan de aarde en de witte wolken staan symbool voor de wind. Of de componist hier ook zo over dacht is de vraag. Ik zie in elk geval hier een verband met mijn werk. De regenboog met haar kleuren diende als inspiratiebron voor mijn reeks, zoals ik al eerder vermeldde. Ook in dit schilderij komen deze kleuren terug en tegelijkertijd zorgt de regenboog voor de kleurrijke verbinding tussen hemel en aarde.

ENG:

This work is the last in the series. All the colours are coming together here. A lady, a mermaid, the head of a sea horse. What exactly is being portrayed here again I leave up to the viewer. The stains stimulate the imagination and take you on a wonderful journey where the elements of the earth come together.

When I am writing the story for this painting, I happen to listen to 4 piano pieces by Ludovico Einaudi. The titles of these pieces are: I giorni (the days), Le onde (the waves), Una mattina (a morning) and Nuvole blanche (white clouds). If you use your imagination, you can link these 4 titles to the 4 elements of nature. So I would link the days to fire/light, the waves to water, the morning to earth and the white clouds symbolise the wind. Whether the composer also thought this way is open to question. In any case, I see a connection here with my work. The rainbow and its colours served as inspiration for my series, as I mentioned earlier. These colours also return in this painting and at the same time the rainbow provides the colourful connection between heaven and earth.

90 cm x 60 cm
Eefje Van den Brande

Eefje Van den Brande

Suggesties

erna vollrath
veerle verbeke
Ben Delcatto De Cat
Nico Goedgezelschap
simonne debie
Steven Boers
Joke De Pever
Rosita Allinckx
Werner Aerssens
Coralie Lagae
Frieda Bollen
Shauni Casteels