This is not fake news

This is not fake news

Frederik Vaes over This is not fake news: “Dit werk stelt de informatiestroom in vraag die dagelijks op ons afkomt. Wat is waar, wat is echt? De nieuwsstroom van berichten, beelden en meningen maken het moeilijk om een eigen beeld te vormen van de werkelijkheid. De interpretatie van deze ‘werkelijkheid’ geeft echter betekenis aan het leven. De authenticiteit bepaalt je bewustzijn en je geloofwaardigheid. Wat geloof je zelf? Of word je denken opgedrongen door anderen?” 

BIO
In 2013 studeerde Frederik Vaes af aan de Hagelandse academie voor Beeldende Kunsten in het atelier Beeldhouwkunst. Gestaag werkte hij verder aan zijn vormtaal om in 2018 met zijn werk naar buiten te treden. Frederik Vaes ontwikkelde zich als multidisciplinair kunstenaar. De artistieke visie wordt vertaald in beeldhouwwerken, fotografie en bas reliëfs.  Eén zijn met de natuur en onszelf zien als natuur in een geconnecteerde wereld en universum is het vertrekpunt. Een onzichtbare wereld induiken die de basis vormt voor onze omgeving wordt zichtbaar gemaakt. Structuren, systemen en patronen worden verzinnelijkt om verbanden te begrijpen.  

42 x 58 cm
Frederik Vaes

Frederik Vaes

Suggesties

Werner Minnebo
Filip Callewaert
Koen Vlerick
Rita Craps
Lily Neys
Mieke Pieters
Carlos Vande Neste
Tamara De Prest
Lara Recalcati
Ina Herps
Nancy Demeester
Anaïs Van Goethem
Jeroen Goubert

*

Steffi Marreel