Explosie

Explosie

Hallo, ik schilder vanuit mijn buikgevoel wat veel variatie meebrengt bij mijn werken. Het is een uitingsvorm van wat innerlijk bij mij leeft. Ik werk met doek, acrylverf, modelleerpahsta, stukjes hout, steentjes, zand, jutte en andere. Het creatieve die in mij leeft uit zich in soms explosies van kleur en beeld. De meeste van mijn mijn werken zijn 80X100 cm. Plaats om emoties los te laten. Het is een uitlaatklep van wat bij mij leeft. Het geeft voldoening. Ik geef iets af wat langs binnen leeft. Ik zou niet zonder creativiteit kunnen. Het houdt me op de been....! 
 

80X100cm
Hilde Hilde Moreel

Hilde Hilde Moreel

Suggesties

Liesbeth Van Heuverswijn
Carlos Vande Neste
Kathleen Ramboer
Claude Scholten
jacques gysen
koen princen
Els Moerenhout
Saara Menll
Min Spillemaeckers
Laura Tack
Jean-Marie Petyt
Astrid Chamberland