The Suspension of Disbelief: verhalen

The Suspension of Disbelief: verhalen

'The Suspension of Disbelief', solotentoonstelling, CBK Zeeland, Middelburg 2021.

Een thematische tentoonstelling over geloof en ongeloof, opgebouwd rond een aantal kortverhalen, in diverse media en technieken. Sommige beelden kwamen tot stand in samenwerking met een aantal lokale bewoners. Er was ook een bruikleen uit het Zeeuws museum.  Bij de tentoonstelling hoorde een gelijknamige publicatie.

Joris Vermassen

Joris Vermassen

Suggesties

FX3

Ann Dierckx
Sophie Doutreligne
Sandro D'Agostino
Annemie Maes (The Green Fairy)
Quinten Clause
Mark Van Eygen
Carlos Vande Neste
Sophie Doutreligne
Filip Callewaert
Christiaan Dezeure
Dominique Dewulf
Mieke Drossaert
Eline Vanheule