Naakt 3

Naakt 3

Inspiratie: 'Fiona'

Droge naald - Acryl

Druk 1/3

30/40 cm ingekaderd
Katrien Van Rie

Katrien Van Rie

Suggesties

Hilde Algoet
Geert De Blaes
Marie-Jeanne Smets
Hildegarde Handsaeme
Kitty Van Steenlandt
Sam DENDOOVEN
Dilum Coppens
Filip Callewaert
Christiaan Dezeure
Steven Dag
Rosita Allinckx
Ann Verboven
Pia Cabuy