Strompelen is ook gaan

Strompelen is ook gaan

Michiel Eeckhaut over Strompelen is ook gaan: “Dit werk toont een poging tot informatie weergeven. Het toont vooral hoe dit steeds opnieuw een onmogelijk doel lijkt. Ik benader mijn praktijk schilderkundig naïef en probeer ieder schilderij opnieuw te bekijken als een spel. Mijn werken ontvangen betekenis in relatie tot de aanschouwer en de gebrekkige taal die het omvat. Wat de informatie ooit was, is nu niet echt meer van tel. Ze is door alle vervormingen, aanpassingen en uitsteeksels verloren gegaan. Wat overblijft is een schilderij, een bedrieglijk beeld, een ding gevuld met verf, iets dat gewicht heeft.”

90 x 100 cm
Michiel Eeckhaut

Michiel Eeckhaut

Suggesties

Werner Minnebo
Filip Callewaert
Koen Vlerick
Rita Craps
Lily Neys
Mieke Pieters
Carlos Vande Neste
Tamara De Prest
Lara Recalcati
Ina Herps
Nancy Demeester
Anaïs Van Goethem
Jeroen Goubert

*

Steffi Marreel