De omgekeerde wereld

De omgekeerde wereld

Kappa liet zich verleiden door Pieter Bruegel en het Bruegeljaar. Bruegel heeft het werk ‘De dwaasheid van de wereld’ genoemd, waarmee hij een beeld van de dwaasheid van de mensen wou tonen. De tenoonstelling liep in Kapellen, Mei 2019.
Een van drie werken, de middenste werk van mijn triptiek, liet ik me inspireren door de spreuk

"de omgekeerde wereld".

De rode draad is Ecologie en de klimaat opwarming.

Dit werk specifiek ging over: De betonstop, de uitstervende fauna en flora, hoe ver laten we het gaan voor dat we allemaal wille veranderen?

B60xH45
Steven Dalving

Steven Dalving

Suggesties

Leni Steckelbruck
Kristel Van Lent
Francine Vanlerberghe
Kaat Daniëls
Hilde Van Impe
Betty Rabijns
luc Van de vijver
Dirk thienpont
Filip Callewaert
Étienne Beaucoup
susy leysen
Johan Mistiaen
Chris Vermeire