Anders

Exter over Anders: “Als ondergrond schilderde ik een MRI scan van iemand met autisme die "sociale" woorden hoort. Dit werd gebruikt in een onderzoek naar de mogelijkheid om een diagnose autisme te geven op basis van MRI. De uitkomsten van dit onderzoek waren nietszeggend en het onderzoek werd nogal bekrompen omschreven. Als persoon met autisme vond ik de stereotypen uitspraken erg negatief en wilde ik dit omzetten in iets positiefs door over de MRI heen schilderen. Dit staat voor mij voor het doorbreken van de stereotypen in de samenleving en mezelf.

Je eigen beeld, je eigen identiteit, je eigen realiteit. Deze hebben allemaal te maken met hoe je naar de wereld kijkt en hoe open je bent voor andere visies. Je kan altijd nieuwe dingen ontdekken die invloed kunnen hebben op jouw beeld. 

Kijk naar het geheel maar ook naar het individu.”

9 keer 18 x 24 cm
2018
Sofie Martens
Simen Lambrecht
sabine oosterlynck
Rina Sourbron
Rian Lemaire Smulders
Ria Baetens
Pieter Duyck
Pia Cabuy
Patrick Lemineur
Marleen Lamote
Marie Verdurmen
Lut Michiels
Luc Van Wanzeele
Lobke Rondelez
Linda Molleman
Lien Van de Velde
Katrien Windey
Katoo De Vuyst
Karolien Van de Put
Karolien Soete
Karen Oger
Karen De Ketelaere
Johanna Martens
Jente De Graef
Janine Vandebosch
Jac. Splinter
Isabelle Van Brussel
Inge Vermeiren
Ine Smet
Ilse Verschaeve
Guy Smet
Filip Roels
Eva Nauwelaerts
Eva Lynen
Eline 't Sant
Eddy Vandereyken
Dennis Muñoz Espadiña
Bart Van Der Schueren
Babette Degraeve
Anne Verbeure
Ann Vandenbergh
Amelie De Keyser
Exter .