Fertility Saint.

Fertility Saint.

Fertility - Happy endings, New beginnings.

Idriz geeft in zijn recent oeuvre een intrigerende kijk op de relatie tussen planten, vruchtbaarheid en seksualiteit. Zijn kunstwerken, zoals de imposante vruchtbaarheids-heilige en de reeks 'dikkoppen' die eigenlijk 'Spermazoids' of spermacellen vertegenwoordigen, tonen een unieke benadering van dit onderwerp en behoren tot zijn ‘botanische vrienden’.

Door zijn beelden te baseren op plantenwortels, kreupelhout, schors en wrakhoutstructuren, maar toch een connectie te maken met vruchtbaarheid en menselijke reproductieve cellen, speelt Idriz met de grenzen tussen natuurlijke vormen en menselijke concepten. Het idee dat deze 'dikkoppen' geen menselijke oorsprong hebben, maar eerder voortkomen uit botanische elementen, voegt een intrigerende laag van symboliek en betekenis toe aan zijn werk.

Het is alsof Idriz met zijn kunst een dialoog opent over vruchtbaarheid, natuurlijke groei en de symboliek achter deze concepten, en tegelijkertijd de verbinding tussen mens en natuur verkent op een verrassende en creatieve manier.

Het gebruik van diverse materialen draagt bij aan de complexiteit en diepgang van zijn artistieke expressie.

2022-23
280 x 120 cm.
Idriz Jossa

Idriz Jossa