Arturs herbarium Canadese guldenroede

Arturs herbarium Canadese guldenroede

'Arthurs herbarium' Deze werken zijn ontstaan uit een herbarium dat na 40 jaar in mijn bezit kwam. Vele planten vallen uit elkaar toch blijven er ook nog mooie exemplaren over, te mooi om niets mee aan te vangen. Zo krijgt dit herbarium een 2de leven en breng ik het wat dichter bij de eeuwigheid.

2022
Kathleen Ramboer

Kathleen Ramboer