Kunstenaar

Judith Herman

Judith Herman

Judith Herman (°1994) studeerde in 2016 af aan Sint-Lucas Gent binnen Grafisch Ontwerp. Haar werk vertrekt vanuit datgene wat we als dagdagelijks beschouwen en toont dit in een nieuw daglicht. Ze draait de dingen om, pluist ze uit, bekijkt ze vanuit mogelijke betekenissen. Via associatieve en poëtische verbanden tracht zij opnieuw een soort werkelijkheid te tonen. De gevonden materialen of de taal van waaruit zij vertrekt worden letterlijk vondelingen, die een nieuwe verhouding tot de wereld, elkaar en zichzelf krijgen. Het is vertrekken vanuit de wereld; vanuit objecten, foto’s en taal om deze via een nieuwe blik hier opnieuw in te plaatsen.