Oost West, ... (zelfportret)

Oost West, ... (zelfportret)

Het beeld toont een landschap dat voor buitenstaanders onbereikbaar lijkt. De titel, Oost West, ... refereert naar het gezegde “Oost West, thuis best”. Het is een knipoog naar de

titel “No Place Like Home” van Dieter Daemen. Oost West, … is een versterking van het idee van de moderne omheinde tuin die prominent aanwezig is in Vlaanderen. Het is een eigentijdse versie van de middeleeuwse omsloten tuin, zoals te zien in werken van Fra Angelico en Leonardo da Vinci, en vertegenwoordigd door kunstenaars Renaat Braem en Hans Op de Beeck. Het is geen idyllisch landschap zoals bij Ben Sledsen en Walter De Mulder, maar eerder zoals Ever Meulen het omschrijft: “my fucking countryside”. De hoge haag en muur leiden de blik naar omhoog, zoals dit ook gebeurde in de spirituele landschappen, naar het zelfportret in het raam. Dit portret maakt gebruik van kleuren geïnspireerd door Pierro della Francesca’s Polittico della Misericordia en gezichtsuitdrukkingen vergelijkbaar met Thomas Struth’s portretten. Complementaire kleuren, zoals een oranje-rode muur tegenover een donkergroene haag en een blauwe blouse tegenover baksteenoranje, worden gebruikt zoals Leon Battista Alberti dat deed.

2024
21 x 31.5
Beppe Geerts

Beppe Geerts