ECHECS TROPICAL

ECHECS TROPICAL

Caliban Ramirez biedt je een stedelijke interventie rond de symboliek van het schaakspel. Door een manifestbenadering te hanteren, stimuleert het burgerparticipatie en collectief bewustzijn over kwesties die haar na aan het hart liggen.Caliban Ramirez stelt een interventie voor in de stedelijke ruimte rond de symboliek van het schaakspel.

Het schaakspel zelf roept noties op van strategie, macht, hiërarchie. Maar afgezien van deze voor de hand liggende feiten, is elk van de stukken op zichzelf een symbool: de ruiter staat voor onafhankelijkheid, de toren roept dood en doorgang op, de dwaas belichaamt originaliteit... Door deze ideeën te integreren in de stedelijke ruimte, wil Caliban mensen aanzetten tot nadenken over sociale spanningen.

2023
21X30
Caliban RAMIREZ

Caliban RAMIREZ