TANK MAN

TANK MAN

Filip Schrooyen over TANK MAN: “Een tank opgebouwd uit een pakje Chinese sigaretten refereert naar de dramatische gebeurtenis tijdens de studentenopstand op het Tiananmenplein te Beijing in 1989. 30 jaar later ontstaat dit werk in Beijing. Ik wou met de beschikbare middelen ter plaatse een werk verwezenlijken. Een pakje sigaretten wordt een tank, de mens wordt een peuk.” 

BIO
Filip Schrooyen (°1964) studeerde Vrije Grafiek in Antwerpen. Zijn praktijk omvat zowel tekeningen, schilderijen, studies, objecten al installaties. De nadruk ligt hierbij op het creatieve proces, op het scheppende ‘ik’ dat zichzelf schept doorheen afleveringen, fragmenten, scherven van de buitenwereld en gedaantewisselingen, maar tevens en tezelfdertijd ook een ‘ander’ is. Samenvallen van subjectiviteit en objectiviteit.  

14,5 x 39 x 10,5 cm
Filip Schrooyen

Filip Schrooyen

Suggesties

mariejo drees
Dirk Dutoit
Timmy Decoene
Geert Van Rysseghem

z.t

Jeannine van Broeck
Jeroen Goubert
Pia Cabuy
Thelma van Rensburg
Nicolas Van Parys
kris leys