Skin Outlet Sale

Skin Outlet Sale

Ontwerpster Helena Duson stelt een collectie voor met een bijzonder thema: oude, gerimpelde huid.

“De bedoeling is dat je letterlijk in bejaarde huid kan kruipen”, zegt Duson.

De collectie komt voort uit een sterk sociaal engagement en klaagt de soms schrijnende toestanden in zorginstellingen in ons land aan. Helena Duson: “Er bereiken ons telkens opnieuw verhalen over verwaarlozing, over geestelijke en fysieke mishandeling van mensen die niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Kwetsbare mensen, zoals hulpbehoevende bejaarden of gehandicapten, krijgen niet altijd de zorg en omkadering die ze verdienen. Integendeel: te beperkte middelen, tijd- en personeelstekort leiden soms tot regelrecht misbruik. Met deze expo willen we die problematiek opnieuw onder de aandacht brengen.”“We maken ons bovendien ernstige zorgen over de verdere privatisering van zorginstellingen. Wanneer het enkel om geld draait bestaat de kans dat menselijkheid en levenskwaliteit naar de achtergrond verschuiven. Deze collectie van luxekledij gemaakt uit de huid van hulpbehoevenden is een duidelijke oproep: verlies niet uit het oog dat juiste en voldoende zorg steeds op de eerste plaats moet komen.”“Deze problematiek bestaat al langer dan vandaag. Structureel verandert er weinig. De enige optie die je momenteel hebt is een klacht indienen, maar dat is voor veel mensen een behoorlijk hoge drempel. Daar moet iets aan gebeuren, er moeten oplossingen komen.”

in 1 adem richt de kunstenares zich op de mishandelde dierenwereld, jasjes van de naakthonden zijn gemaakt van stukjes bont die Helena op straat vond tijdens Carnaval in Aalst.  Zo kon ze de dieren hun vacht terruggeven.

De juwelencollectie met kindertanden is een aanklacht op de minderwaardige,met suikers en giffen bewerkte voeding die ons wordt opgedrongen en onze  gezondeheid zienderogen aantast.

2017
Helena Duson

Helena Duson