Soms leidt iets van niets naar iets

Soms leidt iets van niets naar iets

Judith Herman over Soms leidt iets van niets naar iets: “Ik zoek al vier jaar naar niets. Een fysicus wist mij te vertellen dat de staat van niets onmogelijk is. Er komt altijd iets tussen, er is altijd iets wat daarbinnen beweegt.

Ik ontdekte onlangs dat in niets iets aanwezig is. Het is een kwestie van de eerste letter kwijt te raken. Vijfenveertig minuten duurde het om die weg te branden.
Mijn vader leerde me als kind de wet van behoud van massa. Niets kan van deze aarde verdwijnen, het neemt enkel een andere vorm aan. Wanneer de vlam een papier raakt, wordt het gereduceerd tot een hoopje as. Het raam staat open, de wind waait door de kamer. De assen verspreiden, lijken te verdwijnen, te mengen."

BIO
Judith Herman (°1994) studeerde in 2016 af aan Sint-Lucas Gent binnen Grafisch Ontwerp. Haar werk vertrekt vanuit datgene wat we als dagdagelijks beschouwen en toont dit in een nieuw daglicht. Ze draait de dingen om, pluist ze uit, bekijkt ze vanuit mogelijke betekenissen. Via associatieve en poëtische verbanden tracht zij opnieuw een soort werkelijkheid te tonen. De gevonden materialen of de taal van waaruit zij vertrekt worden letterlijk vondelingen, die een nieuwe verhouding tot de wereld, elkaar en zichzelf krijgen. Het is vertrekken vanuit de wereld; vanuit objecten, foto’s en taal om deze via een nieuwe blik hier opnieuw in te plaatsen. 

420 x 297 cm
Judith Herman

Judith Herman

Suggesties

Werner Minnebo
Filip Callewaert
Koen Vlerick
Rita Craps
Lily Neys
Mieke Pieters
Carlos Vande Neste
Tamara De Prest
Lara Recalcati
Ina Herps
Nancy Demeester
Anaïs Van Goethem
Jeroen Goubert

*

Steffi Marreel