o.a. screenshots, zelfstandig werk uit animatiefilms "Sinchena TU HI" en "Kinderen van de Wind", boekkunst en objecten

o.a. screenshots, zelfstandig werk uit animatiefilms "Sinchena TU HI" en "Kinderen van de Wind", boekkunst en objecten

LUCHTIG

In meerder opzichten zou mijn werk kunnen verbonden worden aan de “luchtig” thematiek:

  • Mijn werk speelt zich af in een diepere gelaagdheid van de werkelijkheid, een innerlijke wereld die bij mij sowieso altijd “licht en luchtig” is.
  • Een andere heel concrete link is er met het landschap: sedert mei 2023 ben ik met mijn levenspartner Mark verhuisd naar Hondschoote, “Frans-vlaanderen”. Het landschap daar is ook het landschap van de Franco Flamand polyfonisten waarover Paul van Nevel schrijft. En ik voel hetzelfde verband tussen landschap en eigen werk opduiken: de openheid, de zacht glooiende repetitieve landschapselementen, de meerstemmigheid en gelaagdheid doet ook mij terug mijmeren naar mijn kindertijd (mijn ouders hadden vroeger een buitenverblijf op het platteland). En spontaan is dit landschap een decor geworden waar mijn animatiefilm “Kinderen van de Wind” zich grotendeels afspeelt.
  • En tenslotte verwijst ook toevallig de titel van mijn animatiefilm “Kinderen van de Wind” letterlijk en inhoudelijk naar Wind-lucht…De figuur die danst in mijn verhaal, de hoofdpersonage’s die zich synchroon laten meevoeren door die “Wind”…Het is de Wind uit een scheppingsverhaal, de schepping van de wereld uit een hogere vorm van graag zien, een vorm van “teder evenwicht”.

Werken voornamelijk uit animatiefilm en boekkunst:

Boekkunst omhelst zowel het uiteenhalen van een bestaand boekblok. Daarbij worden sommige katernen bedrukt, beschilderd, met collage’s bewerkt en/of er worden nieuwe katernen toegevoegd. Het boek krijgt een nieuwe inhoud. Soms zijn dat kleine ingrepen, maar vaak is het een volledig opnieuw samenstellen.

Eigen werk wordt ingebonden (bibliofiele uitgave)

Boekblokken worden dichtgenaaid en als object vormgegeven.

Doosobjecten fungeren als werk op zich.

Kaftpresentaties worden vervaardigd vaak met een éénkatern uit een bestaand boek (nieuwe inhoud)

Ik hou veel van de  Jean De Gonet binding, een binding die ook weer het fragiele en het sterke verbindt, maar ook concertina, register worden op een geheel eigen manier ingevuld.

In mijn animatiefilm zitten veel experimentele foto’s en video fragmenten, grafische lagen en geschilderde leganimatiefiguren. Ook komen grafische beelden tot stand die vertrekken uit de montage, alsook sommige boeken zijn een voortvloeien uit de animatie. De verschillende discipline’s vervloeien in alle richtingen. Ik heb enkele teasers gemaakt die nog niet op Youtube geplaatst zijn, dat is een komend werk. Alsook het werken aan de presentatie van mijn laatste animatiefilm (ik leg nog de laatste hand momenteel aan de film zelf). Bedoeling is om de film te projecteren in een werk (totaalinstallatie). Ik hoop dat ik misschien met deze selectie een opstap kan krijgen voor een volgende expo...

2022-2023-2024
Katia Thienpondt

Katia Thienpondt

Suggesties

Katia Thienpondt
Katia Thienpondt
Katia Thienpondt
Katia Thienpondt
Katia Thienpondt
Katia Thienpondt
Katia Thienpondt