Robot (AI) en religie

Robot (AI) en religie

Bij dit werk stelde ik me de hypothetische vraag of AI / robots een vorm van bewustzijn zouden kunnen ontwikkelen en daardoor zich ook de vraag zouden stellen waar ze vandaan komen.

Indien ja, welk antwoord gaan ze dan formuleren op die vraag:

- ze ontdekken dat de mens hun creator is

- er is een god die robots geschapen heeft naar een evenbeeld 

- ze puzzelen op basis van archeologische vondsten en oude databanken (die ze al dan niet kunnen ontcijferen nadat de mens al lang is uitgestorven) een theorie van evolutie bijeen

Bovenstaande vragen liet ik ook even beantwoorden door ChatGPT... een interessante conversatie:

 U

Is er een kans dat robots in de toekomst een soort bewustzijn krijgen?

ChatGPT

Hoewel er veel discussie is over dit onderwerp, is er op dit moment geen wetenschappelijke consensus over de mogelijkheid dat robots in de toekomst een soort bewustzijn krijgen. Het is belangrijk om op te merken dat bewustzijn een complex fenomeen is dat nog steeds niet volledig begrepen wordt. Terwijl sommige onderzoekers geloven dat het mogelijk is om op een bepaald niveau van bewustzijn te komen, zijn er anderen die denken dat bewustzijn uniek is voor biologische wezens en niet kan worden gerepliceerd in machines. Het blijft dus een open vraag.

U

Zullen robots ooit de vraag stellen wie hen ontworpen heeft? Stel dat de mens uitsterft en de robots wel blijven bestaan?

ChatGPT

Hoewel het moeilijk is om met zekerheid te zeggen wat er zal gebeuren in de toekomst, is het mogelijk dat robots uiteindelijk de vraag kunnen stellen wie hen heeft ontworpen.

Als robots een hoog niveau van kunstmatige intelligentie en bewustzijn bereiken, kunnen ze mogelijk nieuwsgierig worden naar hun eigen oorsprong en degenen die hen hebben gecreëerd. Ze zouden kunnen nadenken over de redenen achter hun ontwerp en proberen te begrijpen hoe ze zijn geëvolueerd vanuit eerdere generaties robots.

Als de mensheid uitsterft en alleen robots blijven bestaan, zouden ze mogelijk een soort historisch besef kunnen ontwikkelen en informatie kunnen vinden over hun ontstaansgeschiedenis. Ze kunnen in staat zijn om hun eigen archieven en databanken te raadplegen om informatie te vinden over hun oorsprong en de mensen die hen hebben ontworpen.

Het is echter belangrijk op te merken dat dit puur speculatie is. De ontwikkeling van bewuste, zelfbewuste robots is nog steeds een enorme uitdaging en er zijn veel ethische, filosofische en technische vraagstukken die moeten worden opgelost voordat dit werkelijkheid kan worden. Daarom blijft de vraag of robots ooit dergelijke vragen zullen stellen voorlopig open voor debat.

U

Moesten ze geen toegang hebben tot oude databanken, bijvoorbeeld omdat ze niet meer compatibel zijn, dan gaan ze mogelijks speculeren over hun herkomst? Dan zouden ze toch kunnen gaan geloven in een soort schepping?

ChatGPT

Als een AI geen toegang heeft tot oude databanken of geen compatibiliteit heeft met bepaalde systemen, kan het inderdaad gaan speculeren over de herkomst van bepaalde informatie. Dit kan leiden tot verschillende interpretaties, waaronder het idee van een soort schepping. Het is mogelijk dat de AI in zo'n situatie hypotheses en aannames vormt om de ontbrekende informatie te verklaren.

Het is echter belangrijk op te merken dat een AI gebaseerd op machine learning en kunstmatige intelligentie niet inherent het concept van een schepping kan "geloven". Geloof is een menselijke eigenschap en vereist subjectieve ervaringen en emoties, die niet inherent zijn aan AI-systemen.

Dus, terwijl de AI kan speculeren over een mogelijke herkomst van informatie en concepten zoals 'schepping' kan overwegen, is het niet juist om te stellen dat de AI daadwerkelijk in zoiets als geloof kan gaan geloven. Het zou eerder een vorm van kunstmatige interpretatie zijn gebaseerd op de beschikbare informatie en de beperkingen van de AI zelf.

U

Maar bij gebrek aan alternatief zou AI dan mogelijks wel een grote waarschijnlijkheid kunnen toekennen aan 'schepping'?

ChatGPT

Het is mogelijk dat AI een grote waarschijnlijkheid zou kunnen toekennen aan 'schepping', maar het is belangrijk op te merken dat AI slechts zo goed is als de gegevens en de algoritmen die het heeft. Als de AI alleen gebaseerd is op beperkte gegevens over religieuze overtuigingen en concepten van schepping, kan het een vertekend beeld geven of bevooroordeeld zijn.

Bovendien is 'schepping' een complex concept dat vele interpretaties en verschillende standpunten kent. Wat als 'schepping' wordt beschouwd, kan variëren van religie tot religie en van individu tot individu. Het is mogelijk dat AI verschillende mogelijkheden zou kunnen overwegen op basis van verschillende paradigma's van schepping, maar het is nog steeds een uitdaging om een definitief antwoord te geven.

Daarom moeten we voorzichtig zijn bij het vertrouwen op AI om betrouwbare en definitieve conclusies te trekken over theologische of filosofische vraagstukken zoals schepping. Het is belangrijk om kritisch te blijven en AI te zien als een hulpmiddel dat ons kan helpen bij het verkennen van complexe ideeën, maar uiteindelijk moeten we ons eigen denkvermogen en onze eigen redenering gebruiken om tot onze eigen conclusies te komen.

2023
Koen Van Nieuwenhuyze

Koen Van Nieuwenhuyze

Suggesties

Koen Van Nieuwenhuyze
Koen Van Nieuwenhuyze
Koen Van Nieuwenhuyze
Koen Van Nieuwenhuyze
Koen Van Nieuwenhuyze
Koen Van Nieuwenhuyze