( zelf portret) De spiegel

( zelf portret) De spiegel

de spiegel

Ik zie mezelf                            

Rechts afgevlakt .                      

Want het leven heeft er ingehakt . 

verborgen in mijn gezicht .                     gesloten en dicht .      

Het laat maar weinig zien.         

Daar aan is te zien 

Dat misschien 

Onder dit gezicht veel meer is te zien . 

Je vraagt je af : wat heeft het leven dan gedaan ?

dat je gezicht dan zo gaat staan.                                 

Links dat wat er onder zit . 

Maar dat is nu privébezit !

Soms toch even kort in beeld

Wat je misschien dan wel anders had gewild 

Maar wel wat in je leeft

dat wat het gezicht hier dan ook weggeeft.                                      

Het verhaal 

deels nog onbekend .         

Onbekend waar je voor weg rent.  

Iets wat je minder vrolijk stemt 

omdat dit is wat je afremt .                                         

Het verleden en het heden hier samen in een gezicht,  

Als je dit dan niet wilt zien 

Dan doe je toch je ogen dicht.

2023
45x45
Liesbeth van Rhijn

Liesbeth van Rhijn