A never ending story

A never ending story

Met deze reeks schilderijen tracht ik de aandacht te vestigen op een maatschappelijk gegeven dat mij aangrijpt: de eeuwigdurende vluchtelingenstroom.

Onderwijs, vrijheid, vrede, werk en een normaal leven is wat de meeste vluchtelingen willen. Armoede en oorlog zijn nog steeds de voornaamste drijfveren waarom ze dood, uitbuiting, verlies van familie, onvoorstelbaar lijden en ontbering riskeren.

Niets vat zo treffend samen wat er mis is met onze wereld als het vluchtelingenprobleem, het is een tragisch symbool van ons falen op mondiaal, nationaal en lokaal niveau.

2019
80 x 120 cm
Liliane De Koninck

Liliane De Koninck

Suggesties

Myriam Michiels
Jo Kempeneers
Lisa Debeerst
Caroline Barberis
Lisa Debeerst
annick collet
Jurgen Declerck
Michel Wybouw
min de meersman
Eva Urkens