Cabin art 2018

Cabin art 2018

Het betreft een silhouet van een abt met de zee als (dreigende) achtergrond. De abdij moest immers polders winnen op de zee om hun teelten te kunnen uitbreiden. De dreiging van de zeespiegelstijging was toen en ook heden nooit veraf...

2018
1,20 m x 1,90 m
Luc Leye

Luc Leye