Liever zag ik de barstjes

Liever zag ik de barstjes

Deze detailfoto toont de materialen en kleuren die het fragiele, het vrouwelijke en ook het poëtische karakter van mijn werk weerspiegelen. De vormen ogen heel teer, maar zijn tegelijk ook eerder fysiek zwaar (gegoten gips). Het is telkens een evenwicht vinden: een soort balanceren tussen dat fysieke, maar ook het fragiele en tactiele van het werk. Een weergave van de imperfectie, maar daardoor ook van de schoonheid en het kostbare... Deze vrouwelijke, poëtische en fragiele vorm laat de verbeelding werken, ze speelt een spel tussen het imaginaire en het reële, het onbereikbare, het verlangen en het instinctieve.

2019
70 à 80 cm
Nancy Van Hove

Nancy Van Hove