Birth (2022)

Birth (2022)

Saar Swinters is kunstenaar en verdiept zich in het verkennen van de kracht van textiel via familiewortels, gemeenschap, relaties en verhalen vertellen. Haar reis voert haar door alle belangrijke levenscycli: geboorte, dood en alles daartussenin, en de impact ervan op textiel. Dit soort gemeenschaps- en participatief werk draait om het idee dat er niets verloren gaat.

Voor dit werk Birth (2022) vertrekt Saar Swinters vanuit het transformatieve proces van geboorte en de impact op de gemeenschap, de verhalen die ontstaan rond dit werk en de textiel traditie van patchwork & quilt. Patchwork en quilten hebben door de geschiedenis heen een belangrijke rol gespeeld bij speciale levensgebeurtenissen, en vaak werd een quilt gemaakt om het nieuwe leven te vieren. Dit werk zet deze traditie voort en geeft tevens de gemeenschap weer waarin het kind geboren zal worden, waarbij deze gemeenschap systemisch ruimte maakt voor het kind.

Saar Swinters vertrekt voor Birth (2022) van de overtuiging dat er een 'dorp nodig is' om een kind groot te brengen in tijden van collectief individualisme. Tijdens de zwangerschap werd aan de ouders gevraagd wie zij beschouwen als hun gemeenschap, en via deze mensen werden persoonlijk textiel of kledingstukken verzameld voor dit werk. Deze stukken dragen allemaal een persoonlijke herinnering met zich mee die later met het kind onder het deken kunnen worden gedeeld. Al deze kledingstukken werden verwerkt tot een kleurrijk patchwork in een compositie van onregelmatigheden, wat de essentie van het leven illustreert: dat alles voortdurend verandert.

Het geboortedeken Birth (2022) heeft ook als doel de creatieve expressie van de gemeenschap en ouders aan te wakkeren en tegelijkertijd de traditie en het erfgoed rond textielambacht in ere te houden. Het maken van een geboorte-patchwork & quilt biedt daar de gelegenheid voor. In de eerste fase hielp de moeder bij het verzamelen van de stukken, het knippen en het selecteren van kleurcombinaties. Saar Swinters bouwt de compositie verder op met deze herinneringsstukken tot één groot patchworkdeken. In de laatste fase werd de gemeenschap samengebracht rond het deken. Gesprekken werden geleid aan de hand van verschillende vragen en citaten die op het deken lagen, waardoor verhalen en verbinding ontstonden tussen de verschillende mensen in de gemeenschap, die elkaar niet altijd goed kenden. Deze groep voltooide de drie lagen van het deken door te quilten. Dit gebeurde op een namiddag bij de ouders thuis en had zowel een functioneel als verbindend karakter. Het geboortedeken Birth (2022) werd toen overhandigd aan de ouders en het kind. Saar Swinters beoogt met dit werk ook de traditie voort te zetten van een geboorte-patchwork & quilt, namelijk dat het deken gekoesterd zal worden als een waardevol erfstuk en van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Het symboliseert niet alleen de vreugde van de geboorte, maar ook de liefde en zorg van degenen die het hebben gemaakt en de warmte waarin het kind zal opgroeien.

Dit participatieve werk resulteerde in een meerlagige patchwork, samengesteld uit persoonlijk textiel van de gemeenschap waarin het kind zal opgroeien. De gemeenschap leerde elkaar beter kennen rondom het deken, op een diep, maar toegankelijk niveau, en er werd bewust stilgestaan bij dit belangrijke levensmoment.

2022
140 cm x 200 cm
Saar  Swinters

Saar Swinters