‘Above the stream’

‘Above the stream’

Met Above the Stream toont Ward Foulon een installatie die niet onterecht doet denken aan een archeologische site, de kern een samengesteld vierkant van afzonderlijke tegels die, bekeken als een geheel, een opgraving suggereren. Maar wat schijnbaar werd blootgelegd is in wezen een neerslag,
een verstilde voorstelling van een associatief onderzoek waarbij Foulon zich in de eerst plaats op het gebouw concentreerde waarin zijn werk tevoorschijn komt.

Zo zijn er de lijnen, groeven in een verder egale grijze vlakte die via de buitengevel van het Leietheater hun oorsprong vinden bij de Luministen en van daaruit bij de vermaarde schilder Emile Claus. Ze zijn een abstrahering, een minimale representatie van de typerende Leieboord die in het werk van Claus treffend en idyllisch aan bod komt. Ontdaan van de specifieke details, van de pastorale verheerlijking van het momentane zomerse licht. Het ongedeerde landschap waar Claus zich vanuit zijn Villa Zonneschijn in Astene dagelijks in begaf ondertussen een vervliegend droombeeld.

En dan het beton, het plompe gewicht van de afzonderlijke tegels, lukraak gebarsten. Als iets van weleer maar dat past bij nu, bij een eigentijds leven geleefd in steden. Een hulde die de architecten van het theater al vervatten in onder meer de imposante betonnen trap die met zijn echo van de bekisting toenadering zoekt tot het oeuvre van Juliaan Lampens en het brutalisme, maar bij Foulon wordt ontbonden in afzonderlijke factoren. Het hout dat hij als een pasta in de groeven modelleerde daarenboven een benadering van de warme tinten die de theaterzaal bepalen.

Alles samen maakt het van Above the Stream een cryptische puzzel waarvan de clues zich niet zomaar onthullen. Het doet geen afbreuk aan het werk, onderbouwt het met een weefsel van betekenissen en verwijzingen die de ervaring weliswaar verrijken maar nergens begrenzen. De beleving even intiem als ceremonieel, een ondoorgrondelijke sensatie die de verbeelding zachtmoedig prikkelt.

Tekstuele bijdrage door Jonas Lescrauwaet.

Beeldmateriaal:

Ward Foulon (@ward.foulon) • Instagram-foto's en -video's

2023
Ward Foulon

Ward Foulon